Zapraszamy do naszego sklepu. Dowiedz się więcej

Dodano nowe kolekcje! Ucz się więcej

Zamów teraz i oszczędzaj

Paisley Autocare: Skorzystaj z 5% zniżki na wszystkie usługi

OKAZJA5

Brak chipów w pojeździe

The vehicle chip shortage | Paisley Autocare

Stuart Ross |

niedobór chipów do pojazdów elektrycznych. Chipy EV, czyli „samochody elektryczne”, cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ stanowią integralną część funkcjonowania technologii pojazdów elektrycznych. Przy obecnym tempie wykorzystania można śmiało stwierdzić, że napływ popytu wkrótce przewyższy podaż. Na całym świecie podejmuje się wysiłki mające na celu rozwój większej liczby łańcuchów dostaw tych chipów, ale może minąć trochę czasu, zanim sytuacja się poprawi.

Samochody elektryczne stają się coraz bardziej popularne, ponieważ ludzie stają się bardziej świadomi ekologicznie. Jednak wraz ze wzrostem liczby posiadaczy pojazdów elektrycznych wzrasta zapotrzebowanie na chipy samochodowe. Chipy te są integralną częścią funkcji samochodów elektrycznych, dlatego obecnie ich brakuje. Na całym świecie podejmuje się wysiłki w celu opracowania nowych łańcuchów dostaw tych chipów, ale może minąć trochę czasu, zanim niedobory zostaną wyeliminowane. Występuje niedobór chipów samochodowych, co powoduje wzrost kosztów chipów elektrycznych do pojazdów na całym świecie. W miarę spadku podaży chipów do pojazdów korporacje w dalszym ciągu ponoszą wyższe koszty ze względu na wzrost popytu na chipy do pojazdów. Ten problem nie zniknie w najbliższym czasie, dlatego ważne jest, aby jak najszybciej znaleźć dostawcę chipów samochodowych.

Chociaż na całym świecie podejmuje się wysiłki na rzecz rozwoju większej liczby łańcuchów dostaw chipów do pojazdów, może upłynąć trochę czasu, zanim ten niedobór ustąpi. Stwierdzono, że brak dostaw chipów do pojazdów spowodował wzrost cen tych części pojazdów o 81% od 2016 r. Pomimo tych wysokich cen wiele osób na całym świecie coraz chętniej wybiera samochody elektryczne, ponieważ są świadomi ochrony środowiska i chcą zmniejszyć zużycie ślad węglowy na Ziemi. W miarę spadku podaży chipów do pojazdów i wzrostu popytu na chipy do pojazdów, korporacje odczuwają kryzys. Problem ten prędko nie zniknie, więc osoby chcące zainwestować w chipy do pojazdów mogą jak najszybciej rozważyć znalezienie dostawcy chipów do pojazdów.